جلسه هجدهم – Pending Orders

در جلسه هجدهم از آموزش دوره اسکریپت نویسی،  با Pending Order ها  در زبان برنامه نویسی MQL آشنا خواهید شد.

در مجموع 4 pending_order داریم :

  1. OP_BUYLIMIT
  2. OP_SELLLIMIT
  3. OP_BUYSTOP
  4. OP_SELLSTOP

نکته : اگر بخواهیم یک پوزیشن BUYSTOP باز کنیم باید قیمتی که وارد می کنیم بالاتر از قیمت جاری مارکت باشد و اگر بخواهیم پوزیشن BUYLIMIT باز کنیم باید قیمتی که وارد می کنیم پایین تر از قیمت جاری مارکت باشد و برای پوزیشن های SELLSTOP  قیمتی که در نظر می گیریم باید پایین تر از قیمت جاری مارکت باشد و برای SELLLIMIT هم قیمتی که در نظر می گیریم باید بالاتر از قیمت جاری مارکت باشد .

تابع ()OrderDelete  : پوزیشن های pending را نمی توان close کرد و باید delete  شوند و برای delete  کردن پوزیشن های pending از تابع ()OrderDelete استفاده می کنیم .

نکته : برای پوزیشن های pending می توانیم تاریخ انقضا (expiration Time) تعیین کنیم که اگر تا آن زمان پوزیشن pending  فعال نشد به صورت اتوماتیک delete خواهد شد.

نکته : زمانی که در تابع OrderSend تاریخ انقضا (expiration Time) تعیین می کنیم نباید در تابع OrderModify مقدار تاریخ انقضا (expiration Time) را صفر قرار دهیم و برای اینکه تاریخ انقضایی که در OrderSend وارد کرده ایم حفظ شود از تابع ()OrderExpiration استفاده می کنیم. خروجی این تابع از نوع datetime  می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.