جلسه نهم – متغیرهای Predefined

در جلسه نهم از آموزش دوره اسکریپت نویسی،  با متغیر های از پیش تعریف شده یا  Predefined Variables در زبان برنامه نویسی MQL آشنا خواهید شد.

متغیر های از پیش تعریف شده یا  Predefined Variables از قبل رزرو شده اند و ما نمی توانیم برای متغیرها یا توابعی که در برنامه تعریف می کنیم از این اسامی استفاده کنیم.

متغیر Digits_ : تعداد اعشار در هر جفت ارز را نمایش می دهد.

متغیر Point_ : کوچکترین گام حرکتی که هر جفت ارز می تواند داشته باشد Point می باشد. مثلا در جفت ارز EURUSD که قیمت تا 5 رقم اعشار نمایش داده می شود کوچکترین گام حرکتی 0.00001  (1Point) می باشد.

متغیر Ask : قیمت خرید همان لحظه را در جفت ارز پیش فرض بر میگرداند.

متغیر Bid : قیمت فروش همان لحظه را در جفت ارز پیش فرض بر میگرداند.

متغیر Bars :‌ تعداد کل کندل ها در چارت جاری را نمایش می دهد.

متغیر LastError_ : کد آخرین خطایی که در برنامه رخ داده است را بر میگرداند. به جای این متغیر می توان از تابع GetLastError استفاده کرد.

متغیر UninitReason_ : دلیل Uninitialize‌ شدن را بر می گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.