جلسه دوم – سازنده و مخرب

سازنده و مخرب
در این جلسه ابتدا کلاسی به نام Trade می‌سازیم و 4 ویژگی و 2 متد برای این کلاس تعریف می‌کنیم . با دو روش پیاده‌سازی متدهای یک کلاس آشنا می‌شویم که در روش اول داخل بدنه کلاس میایم بدنه تابع را پیاده‌سازی می‌کنیم و در روش دوم خارج از بدنه کلاس اینکار را انجام می‌دهیم.
نحوه اضافه کردن هدر فایل کلاس مور نیازمان به فایل پروژه و همچنین فراخوانی متدهای یک شیء را یاد می‌گیریم.
در ادامه به تعریف سازنده (Constructor) می‌پردازیم که در واقع متدی هم‌نام با کلاس ما است و فقط زمانی که ما یک نمونه(شیء)  از کلاس مورد نظرمان می‌سازیم این متد سازنده فراخوانی می‌شود. متد سازنده هیچ خروجی ندارد اما در مقابل, سازنده هر کلاس می‌تواند پارامتریک باشد یعنی ورودی بگیرد یا غیر پارامتریک یعنی هیچ ورودی نگیرید.

یک کلاس می‌تواند بیش از یک متد سازنده داشته باشد که این متدها با تفاوت در تعداد ورودی‌های آن از همدیگر متمایز می‌شوند

از آنجایی که سازنده یک نوع متد است پس ما می‌توانیم بدنه این متد را هم داخل بدنه کلاس تعریف کنیم و هم خارج از کلاس. کاربرد اصلی و مهم متد سازنده (Constructor) مقداردهی به ویژگی‌های(attribute) یک شیء است.
قسمت اول مبحث سازنده و مخرب را در ویدیوی زیر تماشا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.