جلسه سوم – ادامه سازنده و مخرب

سازنده و مخرب
جلسه سوم ادامه بحث سازنده و مخرب است. در این جلسه مدل دیگری برای پیاده‌سازی سازنده Constructor معرفی می‌شود که این در مدل, مقداردهی ورودی‌های کلاس به کمک سازنده در خط تعریف سازنده انجام می‌گیرد و با استفاده از پرانتز, ویژگی‌های (Attribute) کلاس مقداردهی می‌شود.
در ادامه به تعریف مخرب (Destructor) می‌پردازیم. زمانی که ما یک نمونه از کلاس می‌سازیم و به اصطلاح instantiation انجام می‌دهیم بخشی از حافظه کامپیوتر برای این شیء اشغال می‌شود که ما باید با کمک مخرب این حافظه‌ی اشغال شده را آزاد کنیم. متد مخرب (Destructor), متدی هم‌نام با کلاس است با این تفاوت که با یک علامت تیلدا ~ شروع می‌شود.

کاربرد متد مخرب, آزادسازی حافظه اشغال شده توسط شیءای است که بر اساس نیاز از کلاس ساختیم

ویدیوی این جلسه را در زیر تماشا کنید تا به اطلاعات کامل‌تری دست پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.