جلسه چهارم – متدهای Setter و Getter

متدهای getter و setter
در جلسه چهارم از آموزش شیءگرایی با متدهای Getter و Setter آشنا می‌شوید و در مورد نحوه پیاده‌سازی این متدهای خاص و مزیت آن‌ها اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.